Borger.dk Læs op Blanketter Selvbetjening Kontakt Indeks
Johnny Søtrup, formand for Præsidiet, Ribe 1300 års jubilæum, 2010
Johnny Søtrup, formand for Præsidiet, Ribe 1300 års jubilæum, 2010

 

 

Hvem var det der tog beslutningerne, hvem havde ansvar og hvem kan takkes. Find herunder alle involverede personer i Esbjergkommunes fejring af Ribe 1300 år's jubilæum.

Præsidium

Præsidiets opgaver

Formand for præsidiet er borgmester Johnny Søtrup, som udpeger medlemmerne.

Medlemmerne af præsidiet fungerer som ambassadører for Ribes 1300 års jubilæum. De er kontaktpersoner til det øvrige erhvervs- og kulturliv. Præsidiet er orienteret om byjubilæets arrangementer og overordnede strategi.

Præsidiet holder to årlige møder.

 

Medlemmer

Formand: Borgmester Johnny Søtrup
Udvalgsformand Knud Jager Andersen, Esbjerg Kommune
Tidligere borgmester og folketingsmedlem Preben Rudiengaard, Esbjerg Kommune
Tidligere borgmester og udvalgsformand Jørgen Elsted Hansen, Esbjerg Kommune
Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg Kommune
Direktør for Børn & Kultur Jørn Henriksen, Esbjerg Kommune
Kultur- og Fritidschef Mads Stendorf, Kultur & Fritid
Regionsformand Carl Holst, Region Syddanmark
Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe Stift
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen
Chefredaktør Peter Torp, Chefredaktør Peter orry, JydskeVestkysten
Direktør Tom Nielsen, Esbjerg Erhvervsudvikling
Formand Erling Pedersen, Kulturklubben i Ribe
Politidirektør Jørgen Meyer, Syd- og Sønderjyllands Politi
Direktør Ole Jørgensen, RM Group

Desuden deltager projektkoordinatorerne Charlotte Pindstofte Holm og Christina Balslev Jespersen.

 

Styregruppen Ribe 1300 års jubilæum

 

Styregruppen

Styregruppens opgaver

Styregruppens medlemmer var ambassadører for Ribes 1300 års jubilæum og fungerede som kontaktpersoner til det øvrige erhvervs- og kulturliv i området.

Styregruppen tog stilling til programmet for byjubilæet. Desuden løste styregruppen konkrete opgaver i forbindelse med jubilæet, og medlemmerne deltog i mindre arbejdsgrupper.

Der blev afholdt 4 årlige møder, hvor styregruppen bevilgede støtte til arrangementer.

 

Medlemmer

Formand: Jørn Henriksen, Børn & Kultur
Kultur- og Fritidschef Mads Stendorf, Kultur & Fritid
Turistchef Charlotte Gantzel, Esbjerg Erhvervsudvikling
Bureauleder Jane Madvig Brøndum, Ribe Turistbureau
Ansv. redaktør Ole Lauridsen, UGE-Avisen Ribe
Lokalredaktør Poul Desvignes Willadsen, JydskeVestkysten
Direktør Ulla Mejdahl, Sydvestjyske Museer
Museumsleder Dagmar Warming, Ribe Kunstmuseum
Lokalbibliotekschef Hanne Poulsen, Ribe Bibliotek
Formand Henrik Tank-Baaskjær, Ribe Handelsstandsforening, Føtex
Vært Jens Philipsen, Danhostel i Ribe
Bestyrelsesmedlem Martin Thygesen, Esbjerg Idrætsråd
Domprovst Jens Torkil Bak, Ribe Domprovsti
Teolog Bente Bramming, Tårnborg

Desuden deltager projektkoordinatorerne Charlotte Pindstofte Holm, Christina Balslev Jespersen.

 

Projektkoordinatorer

Havde du gode idéer, spørgsmål eller lignende omkring jubilæet, kunne du kontakte projektkoordinatorerne:
 

Christina Balslev Jespersen (hovedansvarlig)
cbj@esbjergkommune.dk
Telefon: +4576161867
Mobiltelefon:  +4527741499
Opgaver: Ribe Bys Historie, Folkefesten, Ribes Fortællinger, Skoleformidling, Royalt besøg, øvrige arrangementer, sponsorater.

Charlotte Pindstofte Holm
chph@esbjergkommune.dk
Telefon: +4576161864
Mobiltelefon:  +4527741492
Opgaver: Økonomi ansvarlig, PR og markedsføring, Ribe Bys Historie, Royalt besøg, øvrige arrangementer, sponsorater. 
 

-------------------------------------------------------------
 

Webmaster: Allan Lohals
alloh@esbjergkommune.dk
Telefon: +4576161869
Mobiltelefon:  +45xx

 

 

 

 

Visit Ribe

  

Turist i Ribe
Bespisning
Overnatning
Guidede ture
Attraktioner

Historisk Atlas - Ribe

Kultur & Fritid • Torvegade 74 • 6700 Esbjerg • +45 76 16 18 64 • e-mail