Borger.dk Læs op Blanketter Selvbetjening Kontakt Indeks

Bogudgivelser

Red. Søren Bitsch Christensen: Ribe Bys Historie I-III, Ribe 2010.

I anledning af Ribes 1300 års jubilæum i 2010 udgiver Esbjerg Kommune et trebindsværk med titlen ”Ribe Bys Historie”. Der er ikke udgivet et samlet byhistorisk værk siden 1946, og derfor er denne bogudgivelse udpeget til at være et af fyrtårnene i forbindelse med byjubilæet.

De sidste 20 års arkæologiske udgravninger har tilvejebragt mange nye fund i Ribe og dermed tilført ny viden om vores fælles historie. Blandt andet har sommerens udgravning ved Lindegaarden ved Ribe Domkirke afsløret Domkirkens tidligere processionsgang og dermed givet ny viden om bygningens historie. Desuden har arkæologerne fundet det, som kan være nogle de tidligste kristne begravelser i Danmark. Denne viden skal naturligvis med i Ribe Bys Historie.

De tre bind fører læseren gennem historien fra den tidligste opståen som handelsplads i 710 over den kongelige og gejstlige indflydelse i middelalderen til en moderne, men yderst velbevaret købstad med en særlig plads i Danmarkshistorien.

Udgivelsen sker i samarbejde med Dansk Center for Byhistorie.

Bind 1 udkommer i juni bind 2-3 udkommer i november 2010.

Info: Ribes 1300 års jubilæum, www.ribe1300.dk

 

Vikingernes Ribe – Handel, magt og tro

I 1991 udkom den populære bog Ribes Vikinger. Nu er tiden inde til at følge op på de seneste års nyeste resultater og give bogen nyt udseende og nyt indhold. De sidste 18 år har givet meget ny viden om Ribe i perioden 700-1050. Bogen kan købes på Museet Ribes Vikinger fra 5. juni.

Info: Museet Ribes Vikinger, www.sydvestjyskemuseer.dk

 

Karen Margrethe Melbye og Anders V. Knudsen: De 4 årstider, Ribe Byhistoriske Arkiv.

Fotobog om livets gang i Ribe i 2009. Hver årstid indledes med et billede taget fra samme sted. Bogen viser almindelige hverdagssituationer i Ribe, fra børn der fodrer ænder ved Andeøen til byens større begivenheder som fx Tulipanfesten.

Teksten på dansk, engelsk og tysk.

Info: Ribe Byhistoriske Arkiv, www.rba.esbjergkommune.dk

 

Red. Søren Mulvad, Olga Pedersen, Mette Guldberg: Min Ribe-historie, Historisk Samfund for Ribe Amt.

Bogen indeholder personlige beretninger om Ribe: ejendomme, arbejdspladser, oplevelser, barndom, familie og meget andet. Historisk Samfund for Ribe Amt har opfordret alle til at bidrage med deres egen historie, og derved får bogen et meget personligt præg om det Ribe, de nærmeste generationer kan huske.

Info: Historisk Samfund for Ribe Amt, www.histsam.kivaweb.dk

Red. Søren Mulvad: Vi husker det gamle Ribe, Sydvestjyske Museer
Et fornøjeligt møde med svundne tiders ripensere, som fortæller om deres liv i byen, begivenheder, dagligdag og fest og meget mere. Søren Mulvad har samlet stoffet til bogen fra tidligere udgivelser og manuskripter i privateje. De dækker aspekter af livet i Den gamle Stad fra omkring 1860 til 1950.
Info: Sydvestjyske Museer, www.sydvestjyskemuseer.dk

 

Karsten Eskildsen og Uwe Dall: 172 øjeblikke i Ribe, Ribe Byhistoriske Arkiv.

Denne fotobog viser 172 udvalgte fotografier fra Ribe, fra ca. 1870 til i dag. Billederne repræsenterer mindre kendte eller helt ukendte fotografier fra Ribe og viser, at Ribe trods sin velbevarede bykerne også har undergået en spændende udvikling gennem årtierne.

Info: Ribe Byhistoriske Arkiv, www.rba.esbjergkommune.dk

 

Uwe Dall: Lokalhistoriske artikler om Ribe

Uwe Dall udgiver nogle af sine populære artikler om Ribe i løbet af 2010. Bogens titel og indhold afsløres i løbet af jubilæumsåret.

Info: Ribes 1300 års jubilæum, www.ribe1300.dk

 

Ribe – det lange historiske forløb.

Gennem et samarbejde mellem Sydvestjyske Museer, Det Antikvariske Selskab og Folkeuniversitetet kommer der i jubilæumsåret 8-10 foredrag, hvor en række af forfatterne til en nye byhistorie vil belyse udviklingen fra sæsonmarkedspladsen til dagens Ribe, hvor fortid og nutid mødes. Nærmere information om de enkelte emner bliver lagt på hjemmesiden.

Sted: Museet Ribes Vikinger.

Tid: Alle gange kl. 19.30.

Emner: Nærmere info følger.

Info: Sydvestjysk Folkeuniversitet, www.fu.sdu.dk, og Ribes 1300 års jubilæum, www.ribe1300.dk

 

Visit Ribe

  

Turist i Ribe
Bespisning
Overnatning
Guidede ture
Attraktioner

Historisk Atlas - Ribe

Kultur & Fritid • Torvegade 74 • 6700 Esbjerg • +45 76 16 18 64 • e-mail